MEDIAHEYHEY

14.02 - 29.03.2014, Heden, The Hague
wallpainting, 270 x 600 cm 

Gracia Khouw zal in de tentoonstellingsruimte van Heden verschillende series schilderijen tonen, samen met een grote wandschildering. Khouw werkt met letters, taal en tekens. Korte woorden zoals ‘tout’ ‘heyla’ of ‘tube’, worden uitgevoerd in strak geschilderde werken. Ze hanteert hierbij strikte ordeningsprincipes maar tegelijkertijd komen de schilderijen speels over. Soms hebben de schilderijen iets weg van een onomatopee, een klanknabootsing in taal, maar de relatie beeld en taal is hier complexer, abstracter en meer poëtisch. De titel ‘mediaheyhey’ verwijst bijvoorbeeld naar de overrompelende macht van de media, de manier waarop goederen ons aangeboden worden, hoe wij als consument worden aangespoord die goederen af te nemen.
Khouw gebruikt de taal in haar werk als lokmiddel. Als kijker ben je geneigd uit haar schilderijen de informatie te lezen, zoals bij wegwijzers, of reclameposters. Alleen, de gebruikelijke en snel tot je te nemen informatie ontbreekt, waardoor je als kijker echt moet kijken om te zien wat er te zien is. Het beeld dient alleen zichzelf, de boodschap bevindt zich in het beeld.

photos Heden / Ingrid Scholten