Newspaper article AD / RD 15.08.06 (NL)

‘Orde en Chaos' in Groothandelsgebouw

Door CANIS ZIJLMANS

In het letterschilderij ‘UAU' van de 39-jarige Rotterdamse beeldend kunstenaar Gracia Khouw – te zien op de tentoonstelling ‘Orde en Chaos' in het Groothandelsgebouw - is de hoofdrol weggelegd voor de klinkers A, E, I, O en U. Ze zijn met acryl op het linnen geordend op oranje en zwarte balken als een soort totempaal. Khouw: ,,Als je de letters hardop leest, breng je primitieve klanken uit. Sommige letters zijn omgedraaid, sommige gespiegeld. Twee E's zweven op de achtergrond. Het geheel oogt alsof een kind op de kleuterschool met lettervormen aan het spelen is. Letters veranderen door draaiing of door verdubbeling van karakter. De U is verdrietig als je hem op zijn kop zet. De twee O's rollen als wielen of als ogen, de I wijst op zijn kant naar de dingen buiten het doek, de E's zijn gespiegeld een soort armen, de omgekeerde A's staan tegen elkaar in gevechtshouding.'' Khouws lay-out volgt de horizontaliteit en verticaliteit van een raster, een visueel middel bij uitstek om chaos te bezweren en ruimte te ordenen.

Bij niet-figuratief werk helpt de naam van het kunststuk maar soms in welke richting de betekenis ervan moet worden gezocht. Een ook daar hangende abstracte worsteling van kleurige gordijnmotieven is door de maker Marleen van Wijngaarden ‘Brane' gedoopt. ,,Dat betekent vliegend tapijt in de tiende dimensie van het universum,'' legt ze in toch nog mistige bewoording uit.

Waar buiten zeer Rotterdams de chaos van bouwactiviteiten voor het nieuwe ‘Rotterdam Centraal' een evenwicht heeft gevonden met de orde van de openbaarvervoersknooppunten, die tijdens de verbouwing volop in bedrijf blijven, barst binnen 'Orde en Chaos' uit z'n voegen. Want een vijftigtal kunstenaars geeft met de tweede expositie van Artstore – Kunstambassade Rotterdam daar vanaf zaterdag 5 augustus opnieuw een actueel en inspirerend beeld van de kwaliteit van de Rotterdamse beeldende kunst. De hier aangehangen chaostheorie gaat uit van een permanente afwisseling van orde en chaos in een alles omvattend systeem. Het een kan niet zonder het ander en brengt zelfs het ander voort. De chaostheorie suggereert relaties tussen kunst en wetenschap, kennis en verbeelding. Wetenschap zou de werkelijkheid willen doorgronden, terwijl de kunst op de werkelijkheid reageert. De wetenschapper volgt toetsbare procedures en de kunstenaar streeft volledige autonomie na. De objectieve instelling van de wetenschapper versus de subjectieve visie van de kunstenaar? De tegenwoordige kunstenaar wordt volledig als onderzoeker erkend en gewaardeerd. ,,De kunstenaars onderzoeken hier op uiteenlopende manieren de veelzijdige verschijningsvormen van de concrete wereld of juist de onbegrensde, immateriële wereld van het abstracte. De uitspraken die zij in hun werk doen zijn wetenschappelijk wellicht weerlegbaar, maar daarom niet minder overtuigend, onomstotelijk en effectief. Op de drempel van de stad bij de perronnen rekenen we op veel publiek. De tentoonstelling gaat functioneren als stedelijke ontmoetingsplaats, creatief laboratorium en stedelijk platform,'' belooft organisator Han Goan Lim.


UAU Installation view, 160 x 180 cm, acrylic on canvas 2006

link to Limited Editions UAU