Aantekeningen bij de muurschildering THREE / DRIE
werk op locatie bij Gallerie Hein Elferink

ELF markeert dit jaar, 2011

Het getal 'elf', roept veel associaties op, zoals een voetbalelftal of de vroegere tankstations met de naam 'Elf' (die zijn er nu niet meer, ze zijn overgenomen door het bedrijf Total).
Er is veel interessants over het getal 'elf' te vinden. Het woord komt uit het Oergermaans: *ainalibi , wat is samengesteld uit de woorden: *aina- (een) en *libi (over). Het betekent letterlijk dus: één over (de tien). Het getal elf wordt wel als het dwazen- of gekkengetal gezien. Waarschijnlijk omdat het 1 minder is dan 12, het getal van perfectie met 11 ben je dus net niet perfect. Zelfs het woord gekkengetal heeft precies elf letters. Omdat het getal in verband wordt gebracht met gek en dwaas, speelt het een belangrijke rol tijdens het carnaval. Er is een Raad van Elf , die jaarlijks voor het eerst vergadert op 11-11 om 11.11 uur ('s avonds). De carnavalskreet Alaaf! zou een verbastering zijn van elf.

Een andere associatie die mij aanspreekt is 'elf' als mythisch wezen. Elfen leven in bossen, bloemen, aan rivieren en bronnen maar soms ook ondergronds. Ze worden vaak afgebeeld als kleine jonge mannen en vrouwen met een haast bovennatuurlijke schoonheid. Ze bezitten grote wijsheid en ze zijn meestal goedaardig en helpen de mens. Vaak worden elfen afgebeeld met puntoren en vleugels. Soms lijkt de elf (of alverman) in verhalen op een kabouter, fee of nimf.

In deze betekenis wordt 'elf' ook in het Engels gespeld. (Ik hou van woorden die in verschillende talen op dezelfde manier worden gespeld). Voor de Engelsen zijn elven iets stouter: a supernatural creature of folk tales, represented as a small, delicate human figure with pointed ears and a capricious nature (capricious = wisselvallig, humeurig, grillig).

Wat vorm betreft, lijken de letters E, L en F op elkaar: de 3 letters zijn opgebouwd uit een verticaal aan de linkerkant, waar 1, 2 of 3 horizontalen in een rechte hoek uitsteken. Ze passen ook goed in elkaar; de restvormen zijn vormen met rechte hoeken. Geen andere letter uit het alfabet is op deze wijze geconstrueerd, enigszins verwant is de H of de T, maar bij deze letters is de verticale streep zowel links als rechts of in het midden, dit zijn symmetrische letters (daar heb ik een ander werk over gemaakt).
ELF zijn ook de eerste drie letters van Elferink. Daarom horen deze letters en dit woord met de verschillende betekenissen en associaties, nu op deze muurschildering in deze galerie.

april 2011