P E R S B E R I C H T

SAINTE VICTOIRE -denken naar abstractie- #1
Gracia Khouw en Sonia Rijnhout
29 . 01 - 05. 03 . 2006


samenstelling: Jasper van der Graaf
coördinatie: Pim Trooster

"Sainte Victoire" is een vierdelige tentoonstellingsreeks over hedendaagse kunst die de zoektocht naar abstractie van de vorige eeuw voortzet en zich heeft geactualiseerd. De eerste twee kunstenaars die op locatie in SAFE gaan werken zijn Gracia Khouw en Sonia Rijnhout.

De titel verwijst naar de berg Mont Sainte Victoire die vele malen is geschilderd door Paul Cézanne, een van de grondleggers van de abstracte kunst. De serie schilderijen van Cézanne laat op een prachtige manier zien hoe hij probeerde op een analytische manier de wereld achter het zichtbare toonbaar te maken. "Sainte Victoire", als titel voor de tentoonstellingsreeks, is een metafoor voor de zoektocht (of het denken) naar abstractie.

Vandaag de dag zijn er nog steeds kunstenaars die zich artistiek verhouden tot Cézanne's vastberaden en gedisciplineerde zoektocht. Het verschil met Cézanne is echter dat kunstenaars van nu een hele eeuw geschiedenis van abstracte kunst achter zich hebben en dat de tijden veranderd zijn. Cézanne's geloof in een absolute waarheid heeft plaatsgemaakt voor individuele waarheden en ambivalentie.

Het eerste deel van Sainte Victoire bestaat uit de samenwerking tussen de Rotterdamse kunstenaars Gracia Khouw en Sonia Rijnhout. Zij maken allebei werk dat ontstaat vanuit van te voren vastgestelde werkplan. Het zien van hun werk als geplande of systematische kunst doet het echter tekort. Beter is het te spreken van de verbeelding van een persoonlijke perceptie van de werkelijkheid, met de gestelde voorwaarden als hulpmiddel.

Gracia Khouw zet de traditie van de abstracte schilderkunst op een geheel eigen wijze voort. Haar werk breidt de traditioneel bepaalde problematiek van de analytische of formele schilderkunst uit. Dit doet zij door in haar composities letters te verwerken, die afwisselend te zien zijn als aanduiding van klank, teken, òf richting. Deze lettertekens worden samen met een abstracte beeldtaal tot een geheel gemaakt en suggereren een specifieke relatie met elkaar. Gracia Khouw onderzoekt particuliere en algemene principes van waarneming, die steeds onderhevig blijven aan verandering. In SAFE zal zij onder andere wandschilderingen maken die een bij de locatie passende dramatiek in zich herbergen.

Sonia Rijnhout maakt schilderijen en wandschilderingen die worden vormgegeven met behulp van toevalssystemen en van tevoren bepaalde beeldelementen. De werkwijze die voortkomt uit een persoonlijke perceptie van de ons omringende wereld ontstijgt het puur subjectieve. Abstracte beeldelementen worden gecombineerd met vormen die mogelijkheden scheppen tot associaties met o.a. stedelijke structuren, graffiti en grafische vormgeving. Sonia Rijnhout ziet de continuïteit van haar artistieke productie als een dynamische structuur die ze "Spiritual Spine" noemt. Ze heeft een manier gevonden een analoge wereld te scheppen, een vereenvoudigde weergave of een transformatie van de werkelijkheid. Haar positie als kunstenaar ziet zij in dit proces als bemiddelend of intermediair. Sonia Rijnhout gaat in SAFE onder de titel "Serverroom" een werk op locatie maken in combinatie met bestaand werk.

SAFE postbus 109 7720 ac dalfsen bezoek: raadhuisstraat 1 t+f 0529 431066
open: do t/m za 13.30-17.00u (feestdagen gesloten) www.safe-art.nl
info@safe-art.nl met steun van de Gemeente Dalfsen en de Provincie Overijssel

DATA & LINKS
SAINTE VICTOIRE # 1: 29 januari t/m 11 maart - Sonia Rijnhout & Gracia Khouw
SAINTE VICTOIRE # 2: 2 april t/m 15 mei - Thomas Wildner& Jasper van der Graaf
SAINTE VICTOIRE # 3 : 10 september t/m 22 oktober -
Jan Robert Leegte & Geeske Bijker
SAINTE VICTOIRE # 4: 12 november t/m 24 januari - Marc Oosting & Jose Heerkens